chịch 3 e sale BĐS, rồi săm 5 e Ä‘à_o bắn hết và_o mồm bit.ly/2RLLHOI: